NIEUWS

  Nieuwe richtlijnen inzake wielerwedstrijden.(12 februari 2020)

      Grote wielerwedstrijden

         -de referentieburgemeester dient een prima advies te vragen

         -de ziekenwagenuitrusting is comform de 112 richtlijnen

         -de hulpverleners zijn opgeleid in het gebruik van dit materiaal

         -de begeleider in de sanitaire cel van de ambulance bezit een 112 badge

         -afvoer prioritair is toegelaten(geen melding nodig aan 112,geen interventienummer nodig)

         -tarificatie systeem niet dringend ziekenvervoer.


      Kleine wielerwedstrijden:

         -geen prima advies nodig,tenzij gelijktijdig ter plaatse andere aktiviteiten(kermis,festival,....)

         -ziekenwagen conform 112

         -hulpverleners opgeleid in het gebruik van het materiaal

         -begeleider dient geen 112 badge te hebben

         -afvoer prioritair is toegelaten,geen melding nodig aan 112 en geen internummer nodig.

         -tarificatie systeem niet dringend vervoer


Dit is een tijdelijke situatie totdat er een wetgevend kader is voor de intermediaire ziekenwagens.
   


 
 3 februari 2020

    Er zijn nieuwe vacatures voor hulpverleners.

         Zie vacatures      Hulp-en Ambulancedienst ALERT vzw werd in januari 2020 opgesplitst in:

         Ambulance Service ALERT  bv

         Hulpdienst ALERT vzw


      Ambulance Service Alert houdt zich hoofdzakelijk bezig 

         -met niet dringend ziekenvervoer

               ziekenwagen,rolstoelwagen,personenwagen

         -ambulancesteun bij evenementen


      Hulpdienst Alert houdt zich hoofdzakelijk bezig met

         -hulpverlening op evenementen

         -ondersteuning ziekenvervoer met vrijwilligers.


      Voor verder nieuws inzake ziekenvervoer zie de specifieke rubriek " ziekenvervoer ".